Mikroskop na fizici

https://neoproduct.eu/hr/perle-bleue-visage-care-moisturise-ucinkovit-nacin-da-se-rijesite-bora-i-osigurajte-najbolju-njegu-koze/Perle Bleue Visage Care Moisturise Učinkovit način da se riješite bora i osigurajte najbolju njegu kože

Mikroskop se odnosi na gledanje malih predmeta koji su uvijek nevidljivi golim okom ili promatranje detalja manjih objekata. U dana¹njim fazama, trenutno postoji mnogo naèina mikroskopa (akustièki, holografski, polarizirajuæi, stereoskopski i sekvencijalni, ali prvi od njih bio je optièki mikroskop.

Mikroskopi ovog standarda za promatranje promatranih objekata koriste dnevnu svjetlost, a njihovi tvorci smatraju se sinom i starima - Zacharias Janssen i Hans Janssen - nizozemski. Izgradili su svoj prvi mikroskop oko 1590. godine, dali su samo 10x uveæanje i iz tog stanja i nisu ga koristili. Antonie van Leeuwenhoek napravio je proboj u suvremenoj umjetnosti, stvorio je drugaèiju tehniku za bru¹enje i poliranje tankih leæa, ¹to je rezultiralo poveæanjem od 270 puta. Na suvremen naèin, Nizozemac je pobolj¹ao mikroskop, zahvaljujuæi kojem su se pojavila mnoga otkriæa i razvoj biologije. Njegovi mikroskopi napravljeni su drugaèije od onih izvrsnih iz novijeg doba. Va¾no je uzeti previ¹e praktiènih poveæala. Leeuwenhoekov mikroskop je pripremljen samo s jednom leæom, a predmet koji se ispituje postavljen je nasuprot leæe, a njegovo je jelo nagraðeno s dvije palaèinke. Sam instrument imao je du¾inu od 3-4 inèa ili oko 7-10 centimetara. Drugi proboj u konstrukciji mikroskopa dogodio se kada su kori¹teni elektroni. Prvi mikroskop ovog tipa - elektronski mikroskop - sagradili su Ernst Rusk i Maks Knoll 1931. u Berlinu. Silikonska revolucija sama se temeljila na upotrebi elektronskih mikroskopa. oni su takoðer omoguæili promatranje najmanjih struktura staniènih organela. Promjenom 1982. godine izgraðen je prvi tunelski mikroskop. Njegovi bogovi bili su znanstvenici Gerd Binning i Heinrich Rohrer koji idu u Zurich. Zahvaljujuæi takvim mikroskopima pretpostavlja se trodimenzionalna slika struktura sastavljenih od pojedinaènih atoma. Zatim su razvijene mnoge varijacije ovog mikroskopa kako bi se omoguæilo gledanje stvari u snazi nanometra. Suvremeni znanstvenici ka¾u da æe razvoj mikroskopije inicirati razvoj nanotehnologije, koja mo¾e naæi izvr¹enje i utjecati na pretpostavku na¹e sfere ¾ivota.