Poljoprivrednik pausalno izdaje racun

Obvezom vođenja evidencije putem internetskog uređaja pri izradi blagajne u godini dvije tisuće i sedamnaeste, nosit će se svi poduzetnici koji obavljaju gospodarsku djelatnost i pružaju našu izuzetnu pomoć i subjektima bez registrirane financijske aktivnosti i poljoprivrednicima s paušalnim udjelom. Promjene u blagajnama počinju postupno.

U dvije tisuće i petnaest godina zakonodavac je ukinuo subjekte koji imaju pravo na uklanjanje subjekata elektroničke evidencije, među kojima je primijetio grube kršenja odredbi. Te su povrede uglavnom djelovale na potcjenjivanje stvarnog prometa od naslova obavljenog posla, tako da se uklapa u granicu od dvadeset tisuća prometa, u uspjehu koji nije bio potreban za vođenje evidencije robe i pomoći pomoću blagajne posneta i izdavanja potvrda putem nje. Prema Ministarstvu financija, industrije koje su najčešće prepoznavale ovaj standard prekršaja su autoservisi, stanice za dijagnostiku vozila, liječnici, stomatolozi, frizeri i kantine koji su se vratili na mjesta obrazovnih ustanova i njima upravljaju te ustanove. Zakonodavac također tvrdi da će bilježenje prometa od svih poslovnih subjekata koji pružaju usluge za položaj potrošača bez registrirane poslovne djelatnosti i za poljoprivrednike s paušalnim stopama biti jedinstven potez u smislu povećanja transparentnosti i atraktivnosti na tržištu, a također će osigurati ljepšu i jednostavniju provedbu njihovih prava pred sudom potrošača. Zajedno s člankom 4. dotične Uredbe, od 1. siječnja 2000. godine potrebni su objekti koji pružaju usluge zamjene guma, tehnička ispitivanja i inspekcije, kao i porezni savjetnici, frizeri i kozmetolozi da brzo instaliraju blagajnu. U različitim slučajevima, poduzetnici koji nisu obuhvaćeni posebnim propisima imaju vremena jednaka dva mjeseca od prekoračenja granice od dvadeset tisuća dobra za instaliranje blagajne.