Prasi kakav je faktor

https://pro-taneral.eu/hr/

U uredu u kojem se talože prašina, tekućina, plinovi ili zapaljive pare, a ne postoji određena zona koja bi mogla biti potencijalno eksplozivna, sveobuhvatni dokument nazvan procjena opasnosti od eksplozije treba pripremiti bez odlaganja.Trebalo bi biti da je poslodavac dužan usmjeravati zone opasnosti od eksplozije.

Nadalje, u smislu stavka 37. 1. Pravilnik ministra za mentalna pitanja i skrb od 7. lipnja 2010. o zaštiti od požara zgrada, ostalih građevinskih objekata i područja (časopis o zakonima 10.109.719, u točkama i na okolna područja u kojima se proizvode, skladište, skladište zapaljivi materijali ili više, gdje se mogu stvoriti smjese koje bi mogle stvoriti eksploziju, provodi se procjena opasnosti od eksplozije.U trenutnoj procjeni apsolutno je potrebno navesti prostorije koje su potencijalno eksplozivne. U unutarnjim i vanjskim prostorima moraju se označiti odgovarajuća područja opasnosti od eksplozije. Grafičku dokumentaciju treba razviti s klasifikacijom i čimbenicima koji mogu izazvati eksploziju.

Procjena opasnosti od eksplozije trebala bi biti dizajnirana u skladu s primjenjivim europskim standardima, među kojima su sljedeći:• PN-EN 1127-1: 2011 "Eksplozivne atmosfere. Sprječavanje eksplozije i zaštita od eksplozije.• PN-EN 60079-10-1: 2009 Eksplozivne atmosfere - Klasifikacija prostora - Plinske eksplozivne atmosfere.• PN-EN 60079-10-2: 2009 Eksplozivne atmosfere.Klasifikacija prostora. Atmosfere koje sadrže zapaljivu prašinu,• Tehnički standard ST-IIG-0401: 2010 "Plinske mreže. Analiza i raspršivanje zona opasnih eksplozija.• PN-EN 6079-10-14 "Eksplozivne atmosfere - Projektiranje, odabir i montaža električnih instalacija"• PN-EN 60079-20-1 "Eksplozivne atmosfere - Svojstva materijala u pogledu klasifikacije plinova i para - Metode ispitivanja i tabelarni podaci"• PN-EN 50272-3: 2007 "Zahtjevi za povjerenje i ugradnju sekundarnih baterija.,