Sigurnosna pravila u planinama

Poznati proizvoðaèi opreme, koji se koriste u potencijalno opasnim uvjetima, posebno onima koji su izlo¾eni opasnostima od eksplozije, obavljaju ih s ATEX certificiranim krajem. Ova oznaka uzrokuje kupce takve opreme u utiènicu da budu sigurni da su ta djela estetska i izdr¾ljiva.

ATEX propisiDobivanje i primjena ATEX certifikata definirano je u Europskoj direktivi 94/9 / EZ. Meðutim, u travnju 2016. promijenit æe ga nova pravila 2014/34 / EU.Sve primjenjive ATEX propise primjenjuju se na pitanja koja se odnose na elektriènu i mehanièku opremu. ©tovi¹e, oni se takoðer primjenjuju na instalacije na moru, tlu i povr¹ini, kao i instalacijama.ATEX certifikati oznaèeni su opremom koja se koristi za pohranu, prijenos i proizvodnju te za¹titu energije. Takoðer, strojevi su takoðer mobilni i profesionalni. Proizvodi koji mogu biti certificirani za ATEX na europskom sajmu nude jamstvo - operatori i poduzetnici koji djeluju na njih da su lijepi i koriste za upotrebu.

Grupe opremeOba operativna i druga - va¾eæa direktiva definira dvije skupine opreme. Prvi broj je oprema koja se obraðuje u rudnicima. Druga kategorija je bilo koja druga oprema koja radi pod potencijalno nepovoljnim uvjetima.Sustavi odstranjivanja u sustavu za ekstrakciju pra¹ineSvaka vrsta instalacija koje koriste proizvoðaèi drva i proizvoda od boje trebala bi se prilagoditi sustavima za uklanjanje pra¹ine u atexu, to jest sustav za uklanjanje pra¹ine kompatibilan s informacijama o atexu. Poznate tvrtke ih dodaju zbog sigurnosnih razloga, ali i presti¾a da takav certifikat èine. Takva oprema osigurava da eksplozivne mje¹avine neæe ugroziti ¾ivot. Strojni parkovi i ATEX certificirani su uèinkoviti i dugoroèni.Ovi strojevi znatno smanjuju rizik od eksplozija u postrojenjima za uklanjanje pra¹ine, u kojima se poduzimaju reakcije i radnje koje su nesumnjivo: iskre, akustièna energija ili prenaponi. Oni smanjuju rizik od elektrostatièkog pra¾njenja kao i pregrijavanja opreme.